jeg synger mit liv

er en sang til evigheden

når mig i sit fulde vingefang som ørnen

over havguset svæver sitrende

i dråber fulde af toner

af liv og død

på samme tid triste

og jublende uden sammenligning

det mærkeligste

mest selvmodsigende

ord i universets historie

gammelt som døden selv

som livet uden evigheden jeg

dette jeg ved ikke noget

om at leve med eller uden

sangens dryppende vingeslag

for selvet

som selve

udgangspunktet

for alt er meningsløst

død og levende på samme tid

under sangen sanser jeg

i historiens rundgang set

oppefra er det samme sket

tusind gange før det skete

for mig et nedslag på tidslinjen

og havets millioner af stimer fanges

i et øjebliks uopmærksomhed

for mig er der ikke andet end sangen

sat sammen af

dråbernes uendelige melodier

på tungen i brystet i drømmen jeg

vågner med den og sover

aldrig helt vågen

aldrig i søvnen død eller levende

kun sangen mig